Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika

Ettevõte SCA Hygiene Products („SCA”) ja selle tütarettevõtted („SCA” või „SCA Group”) tagavad, et kõik isikud, kelle isikuandmeid SCA töötleb, võivad olla alati kindlad, et nende privaatsust austatakse ja nende isikuandmete eest kantakse vajalikku hoolt.

SCA järgib kohalduvaid riiklikke andmekaitseseadusi, mis reguleerivad üksikisikutega seotud andmete kogumist ja kasutamist („isikuandmed”), ja ka käesolevat privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika eesmärk on sätestada põhimõtted, mis reguleerivad teie poolt meile esitatavaid isikuandmeid või isikuandmeid, mida me teie kohta saame.

SCA või vastav siin määratletud tütarettevõte või vastav sait on andmete vastutav töötleja, kes vastutab käesolevaga kirjeldatud isikuandmete töötlemise eest.

Isikuandmed

Isikuandmeid, kaasa arvatud selliseid andmeid nagu nimed ja aadressid, mille SCA-le esitate, võidakse töödelda nii käsitsi kui arvutitega.

Teie esitatud isikuandmeid töödeldakse 1) teie saadetud päringu või teiega sõlmitud kokkuleppe haldamiseks, 2) sellise päringu või kokkuleppega seoses teabe ja teenuste pakkumiseks ning ka 3) turundus- ja kliendialaste järeltoimingute tegemiseks ja 4) müügi/toote arendamiseks vastavalt sellele, mida SCA kohaldatavaks loeb. Isikuandmeid esitades nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas ja kasutustingimustes esitatud tingimustega ning kohustute neid järgima.

SCA saitide külastamine võib tähendada juurdepääsuks kasutatava IP-aadressi registreerimist. Kasutame IP-aadresse ka SCA saitide kasutuse mõõtmiseks. (IP-aadress on ainulaadne number, mis mõnikord võimaldab tuvastada kasutaja internetiühenduse, ning selle esitab teie veebibrauser automaatselt iga kord, kui mõnda veebilehte vaatate.) Selline mõõtmine võib hõlmata ka teabe kogumist selle kohta, kuidas te saiti kasutate, mis võib hõlmata ka saidi kasutamise jälgimist eesmärgiga aidata SCA-l saiti täiustada, teie kasutuskogemust isikupärastada, pakkudes teile näha sobivat sisu, optimeerida teie kasutuskogemust ja mõõta kasutussagedust. See võib kehtida ka seoses kasutajakontodega, mis teil SCA lehtedel olla võivad. Võime kogutud andmete põhjal ka statistilise analüüsi teostada.

Tundlik teave

Kui esitate meile vabatahtlikult enda kohta tundlikku isiklikku teavet (näiteks teavet oma füüsilise tervise kohta), annate tegelikult SCA-le oma nõusoleku töödelda oma tundlikke isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas (ja teates andmete kasutamise kohta, mis seoses sellise andmete kogumisega esitati) sätestatud eesmärkidel sellisel määral, kuivõrd nõusolek on kohalduva seaduse alusel vajalik.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele pooltele

SCA võib teie isikuandmed edastada kolmandatele pooltele, näiteks oma partnerile või oma toodete edasimüüjale, et täita eesmärki, milleks neid koguti.

Teie esitatud andmeid võib eksportida teistele SCA pooltele ja/või äripartneritele, kes asuvad nii Euroopa Liidus kui sellest väljaspool.

Palun olge veebis isikuandmeid esitades ettevaatlik. Teil on kohustus säilitada oma paroolide ja isikuandmete turvalisus. Teiepoolne käesoleva veebisaidi kasutamine tähendab, et olete nendest riskidest teadlik ja võtate need enesele.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Kui teil on küsimusi seoses meiepoolse isikuandmete töötlemisega või kui arvate, et meie töödeldav teave on vale või puudulik, peaksite saidil esitatud SCA ettevõttega ühendust võtma. Kohaliku andmekaitseseaduse kohaselt on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning neid parandada. Sellisest õigusest peame kinni nii palju kui võimalik, et täita kõiki oma juriidilisi kohustusi.

Privaatsuspoliitika osas ühenduse võtmiseks kirjutage palun SCA-le aadressil SCA Hygiene Products OÜ, Meistri 10, 13517 Tallinn või e-maili teel eeinfo@sca.com.